17. Často kladené dotazy - otázky k pravidlům

5.0 HRANÍ KARET

Otázka: Pokud má hráč po daném počtu tahů více než jednu kartu v ruce, musí se přebytečných karet zbavit? Tato situace nastává, pokud během kola zahrál Čínskou kartu.

Odpověď: Karty mohou být odhozeny pouze jako důsledek událostí. Pokud má hráč na konci kola v ruce karty navíc, dobere si pro následující kolo odpovídající počet karet do předepsaného počtu (8 nebo 9 v závislosti na aktuálním kole hry). Nezapomeňte, že Čínská karta se nezapočítává do počtu karet, které má hráč v ruce (pravidlo 4.5, část B).

Otázka: Je mnoho událostí, které vyžadují, aby hráč zahrál nebo odhodil určité karty. Pokud se tak stane ke konci kola a hráč má v ruce bodovací kartu, je možné, aby byl splněním podmínky textu události, přinucen ponechat si bodovací kartu? To by ale na druhou stranu zase porušilo text na této bodovací kartě (a také pravidla).

Odpověď: Pravidlo o tom, že bodovací karta musí být zahrána, má přednost před textem události.

Otázka: Pokud karta uvádí, že hráč má v regionu „zdarma“ převrat nebo změnu orientace, co znamená „zdarma“? Znamená to, že hráč může provést převrat bez ohledu na aktuální úroveň DEFCON? Může provést převrat v Evropě, i když to úroveň DEFCON zakazuje? Může provést převrat v klíčové zemi, když je DEFCON na hodnotě 2?

Odpověď: Pokud karta uvádí, že hráč může provést převrat nebo změnu orientace v určitém regionu, může tak učinit bez ohledu na aktuální úroveň DEFCON. To ale neznamená, že hráč může ignorovat následky převratu v klíčové zemi (snížení úrovně DEFCON).

Upozornění: Je třeba připomenout, že převraty zdarma se nepočítají do požadovaných vojenských operací (pravidlo 8.2.5).

Otázka: Je bodována i Jihovýchodní Asie pokud je zahrána karta č. 1 „Bodování Asie“?

Odpověď: Jihovýchodní Asie je normálně bodována jako část karty č. 1 „Bodování Asie“. Samostatné bodování Jihovýchodní Asie je zvláštní událost (karta č. 38), která boduje pouze jihovýchodní část Asie.

Otázka: Je mnoho karet, mezi jinými karta č. 49 „Závidíme rakety“ a karta č. 98 „Aldrich Ames“, jejichž události vyžadují, aby hráč zahrál nebo odhodil určité karty. Pokud se tak stane ke konci kola a hráč má v ruce bodovací kartu, může se dostat do situace, kdy je splněním textu události přinucen ponechat si bodovací kartu. To by ale na druhou stranu zase porušilo text na této bodovací kartě (a také pravidla). Jak lze tuto situaci vyřešit?

Odpověď: Pravidla uvádí, že bodovací karta musí být zahrána. Toto pravidlo má přednost před jiným textem. Pokud například hráči zbývají dvě karty (jedna z nich je bodovací karta), protihráč zahraje událost č. 49 „Závidíme rakety“ a vezme mu druhou kartu z ruky, pak hráč musí zahrát bodovací kartu a ponechat si kartu č. 49 „Závidíme rakety“. V tomto případě musí kartu č. 49 „Závidíme rakety“ zahrát na operační body ve svém prvním akčním tahu příštího kola. Otázka: Je povoleno zahrát (ve svém posledním akčním tahu) kartu, která mne přinutí odhodit bodovací kartu z ruky, aby nemuselo být zahráno bodování daného regionu?

Odpověď: Je zakázáno ponechat si bodovací kartu v ruce. Pokud hráč najde způsob, jak odhodit bodovací kartu, může tak učinit.

6.0 POKUS O PŘEVRAT

Otázka: Hráč může operační body z jedné karty použít na vyvolání několika pokusů o změnu orientace. Proč nemůže to samé udělat s pokusy o převrat?

Odpověď: Operační body nemohou být rozděleny mezi několik pokusů o převrat. Pravidlo 6.3.2 popisuje způsob, jakým se řeší převraty a přidávají operační body k hodu kostkou. Všechny body musí být přidány k hodu, proto žádné další nezbývají na další pokusy o převrat.

6.2.1 POKUS O ZMĚNU ORIENTACE

Otázka: Na pomocné referenční kartě hráče je uvedeno, že pro změnu orientace je nutné, aby měl protivník v cílové zemi alespoň jeden bod vlivu. Je to pravda?

Odpověď: Ano, je to pravda. Aby mohl proběhnout pokus o změnu orientace, musí být v dané zemi alespoň jeden soupeřův bod vlivu.
Předlohou tohoto herního principu byla v reálném světě tzv. „finlandizace“. Jedná se o situaci v mezinárodních vztazích, kdy i národ, který by byl vůči druhému jinak nepřátelský, musí vzhledem k reálné situaci ve svém okolí pozměnit svou zahraniční politiku. Proto jsou ve hře tak důležité ovládané sousedící země. Sami nemůžete během hry dobrovolně odstraňovat své body vlivu, stejně jako to nešlo ani v reálné politice.

6.4 VESMÍRNÉ ZÁVODY

Otázka: Pokud hráč získá speciální schopnost z vesmírných závodů a ta mu umožňuje zahodit na konci kola držené karty, co se stane, pokud mu zůstane v ruce více než jedna karta (např. byla-li zahrána Čínská karta)? Musí odhodit všechny karty, odhodit jednu vybranou kartu nebo náhodně vybere kartu a tu zahodí?

Odpověď: Schopnost z Vesmírných závodů umožňuje hráči vybrat a zahodit jednu kartu.

Otázka: Může hráč využít operační body získané z události na postup ve vesmírných závodech?

Odpověď: S výjimkou událostí, které posunují hráče na stupnici vesmírných závodů, musí být ostatní karty, využívané na postup ve vesmírných závodech použity jako operace. Karty tedy nemohou svými událostmi poskytnout operační body na postup ve vesmírných závodech.

Otázka: Může být bodovací karta na konci kola zahozena pomocí speciální schopnosti z vesmírných závodů?

Odpověď: Ne. Karty v ruce jsou ve fázi F odkryty a hráč držící bodovací kartu automaticky prohrává. Speciální schopnost umožňuje hráči zahodit kartu až na konci kola ve fázi H.

7.4 ÚPRAVA UDÁLOSTÍ

Otázka: Pokud se operační hodnota karty mění, platí pak pro všechny případy (události „Past na medvěda“/„Bažina“, hody na převraty, vesmírné závody, vojenské operace) nebo jen pro standardní operace?

Odpověď: Ano, úprava se vztahuje na všechny případy a nikoliv jen na standardní použití operačních bodů. Všimněte si, že se tyto změny vztahují na operační hodnotu hráčem zahrané karty a nikoliv na činnost spojenou s událostí.

8.2 POŽADOVANÉ VOJENSKÉ OPERACE

Otázka: Co se stane, pokud má hráč na ruce bodovací kartu, ale díky vítězným bodům za požadované vojenské operace dosáhne automatického vítězství?

Odpověď: Požadované vojenské operace se kontrolují ve fázi E. Pokud hráč dosáhne 20 vítězných bodů, fáze F vůbec neproběhne.

Otázka: Co se stane, pokud si oba hráči ponechají v ruce bodovací kartu? Například, pokud oba odmítnou zahrát bodovací kartu, která by protihráči přinesla automatické vítězství nebo dominanci v Evropě, nebo pokud doufají, že díky vítězným bodům z vojenských operací dosáhnou na automatické vítězství, případně sází na to, že je zachrání událost č. 5 Pětiletka.

Odpověď: Autoři hry jsou Američané a potvrdili nám, že pokud nastane tato situace, USA vítězí.

 

Často kladené dotazy byly převzaty z www.consimworld.com a www.boardgamegeek.com. Překlad vychází z verze 4.1. aktualizované 15. 5. 2007, která byla schválena jako oficiální FAQ (často kladené dotazy) autorem hry Jasonem Matthewsem a uspořádané Davidem Wilsonem. Text byl doplněn o aktualizaci verze 5.1. z 26. 5. 2011, sestavenou Mikem Sobottou. Autorem překladu do češtiny je Alexandr Srkal, podle terminologie české lokalizace hry upravil Zdeněk Křen Petrůj.

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...