10. Bodování a vítězství

Cílem hry je získat vítězné body (VB). Vítězné body je možné získat po zahrání bodovací karty během bodování některého z 6 regionů podle aktuálního vlivu v jednotlivých zemích nebo také zahráním určitých událostí nebo operací, které poskytují vítězné body.

POZNÁMKA: Zahrát bodovací karty v okamžiku, kdy váš vliv v regionu dosahuje vrcholu, je často rozhodujícím faktorem pro vítězství ve hře.

10.1. BODOVÁNÍ

10.1.1. V průběhu bodování regionů jsou použity následující pojmy:

Přítomnost: Supervelmoc je v regionu přítomna, pokud ovládá alespoň jednu zemi v regionu.

Dominance: Supervelmoc má v regionu dominanci, pokud ovládá v regionu více zemí a současně ovládá i více klíčových zemí v regionu než soupeř. Zároveň musí ovládat nejméně jednu neklíčovou zemi a současně nejméně jednu klíčovou zemi v regionu.

Kontrola: Supervelmoc region kontroluje, jestliže ovládá v regionu více zemí než soupeř a současně ovládá všechny klíčové země bodovaného regionu (ovládání alespoň jedné neklíčové země jako u dominance není potřeba).

10.1.2. Další bonusové vítězné body v průběhu bodování regionů získá hráč za následujících podmínek:

  • +1 VB za každou ovládanou zemi, která v bodovaném regionu sousedí s nepřátelskou supervelmocí,
  • +1 VB za každou ovládanou klíčovou zemi v bodovaném regionu.

Každý hráč si sečte všechny vítězné body získané z bodovaného regionu a na počítadlo vítězných bodů je pak zanesen čistý rozdíl vítězných bodů od obou hráčů.

PŘÍKLAD: SSSR zahraje bodovací kartu č. 37 „Bodování Střední Amerika“. SSSR ovládá Kubu, Haiti a Dominikánskou republiku. USA ovládají Guatemalu a mají 1 bod vlivu v Panamě. SSSR by získal body za dominanci ve Střední Americe (3 VB) +1 za ovládání klíčové země (Kuba) a +1 VB za to, že Kuba sousedí přímo s USA. USA získají 1 VB za přítomnost ve Střední Americe, protože ovládají Guatemalu. USA mají pouze 1 bod vlivu v Panamě, tudíž ji neovládají a zároveň neovládají klíčovou zemi. SSSR získává body za dominanci, protože ovládá více klíčových zemí (Kuba) a více zemí celkově. Zároveň splnil podmínku ovládání alespoň jedné neklíčové země, protože ovládá buď Haiti, nebo Dominikánskou republiku. Po sečtení vítězných bodů, má SSSR 5 VB a USA 1 VB. Odečtou se vítězné body USA od vítězných bodů SSSR a značka bodování se posune o 4 místa směrem k vítězství SSSR.

10.1.3. Vítězné body mohou být přiděleny jako důsledek zahraní některých událostí nebo jako důsledek úspěšného postupu ve vesmírném závodě.

10.1.4. Vítězné body mohou být přiděleny, pokud soupeř nedosáhne předepsané hodnoty požadovaných vojenských operací (8.2).

10.1.5. Hráč nesmí být nikdy žádnou událostí nucen k držení (ponechání) bodovací karty v ruce.

10.2. POČÍTADLO VÍTĚZNÝCH BODŮ

10.2.1. Počítadlo vítězných bodů (VB) zobrazuje rozsah počtu vítězných bodů, o které obě supervelmoci soupeří od 20 VB pro SSSR (automatické vítězství SSSR) po 20 VB pro USA (automatické vítězství USA). Na začátku hry položte ukazatel vítězných bodů (žeton VB) na nulové políčko Rovnováha ve středu počítadla. Toto místo představuje bod rovnováhy mezi oběma stranami, nicméně v případě bodování a posunu ukazatele je toto políčko započítáváno.

PŘÍKLAD: Pokud se ukazatel VB nachází na políčku 1 SSSR a USA získají 2 body, ukazatel se přesune o 2 místa směrem k USA. Výsledná pozice ukazatele pak bude na políčku 1 USA.

10.2.2. Pokud je v textu zahrané události uvedeno, že hráč (velmoc) získává vítězné body, znamená to, že se ukazatel VB posune o tolik políček na počítadle, kolik je v textu uvedeno vítězných bodů. Jestliže se tedy ukazatel nachází na políčku 10 USA a Sověti získají 2 VB, značka se posune na políčko 8 USA.

10.2.3. Pokud oba hráči získají VB z téže karty nebo z téže zahrané události, značka se posune o čistý rozdíl ve vítězných bodech směrem k supervelmoci, která získala více VB. V případě zisku stejného počtu VB se ukazatel neposunuje.

10.3. VÍTĚZSTVÍ

10.3.1. Automatické vítězství: Automatického vítězství lze ve hře dosáhnout několika způsoby: Jakmile některý z hráčů dosáhne 20 VB, hra okamžitě končí.

POZNÁMKA: Všechny VB obou hráčů získané v průběhu události nebo bodování, musí být oběma hráčům přiděleny dříve, než je rozhodnuto o automatickém vítězství na body.

Pokud některá ze supervelmocí kontroluje Evropu v okamžiku zahrání bodovací karty č. 2 „Bodování Evropa“, pak její hráč okamžitě zvítězí.

Hráč může také okamžitě zvítězit ve hře, jestliže je jeho soupeř na tahu a DEFCON klesne na úroveň 1 – jaderná válka.

10.3.2. Vítězství na konci hry: Pokud žádná ze stran nedosáhne před koncem 10. kola automatického vítězství, na konci 10. kola proběhne v každém regionu bodování, jako by byla právě zahraná bodovací karta a získané VB jsou zaznamenány na počítadle vítězných bodů. Jihovýchodní Asie není bodována samostatně, ale je součástí bodování celé Asie. Všechny regiony musí být obodovány dříve, než je určen vítěz. Dosažení 20 VB v průběhu bodování regionů na konci 10. kola neznamená automatické vítězství, nicméně kontroluje-li na konci 10. kola některá supervelmoc Evropu, znamená to vítězství bez ohledu na dosažené VB.

Jakmile jsou všechny regiony na konci 10. kola obodovány, vítězem se stává hráč, na jehož straně počítadla se nachází ukazatel VB (kromě případu kontrolované Evropy). Pokud se ukazatel VB nachází na nulovém políčku Rovnováha, hra končí remízou.

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...