7. Události

„Velvyslanče Zorine, chcete popřít, že SSSR umístil a umísťuje rakety středního doletu a odpalovací rampy na Kubě? Nečekejte na překlad! Ano, či ne?“
– Adlai Stevenson, americký velvyslanec při OSN

7.1. Hráč může namísto operace zahrát kartu jako událost. Jestliže událost přísluší jeho supervelmoci nebo oběma supervelmocím, je okamžitě provedena podle textu na kartě.

7.2. Bodovací karta regionu Jihovýchodní Asie má za názvem hvězdičku, proto je okamžitě po bodování vyřazena ze hry a odložena mezi odstraněné karty (bodování Jihovýchodní Asie se provádí jen jednou za hru).

7.3. Trvalé události: Na některých kartách je název události podtržený (např. Květinové děti). Znamená to, že efekt takové události trvá až do konce hry (pokud není jinou událostí zrušen). Pokud je taková karta zahrána jako událost, umístěte ji viditelně poblíž herního plánu jako připomínku trvalé události. Tuto událost lze také zaznamenat položením příslušného žetonu trvalé události na počítadlo kol.

7.3.1. Efekt některých událostí trvá po dobu jednoho kola. Název těchto událostí není podtržený, ale text je zvýrazněn zelenou barvou. Pokud je taková karta zahrána jako událost, umístěte ji viditelně před hráče, který je efektem této události postižen. Po skončení aktuálního kola je karta odložena buď na odkládací balíček, nebo pokud je označena hvězdičkou, je odstraněna ze hry.

7.4. Některé události upravují operační hodnotu později zahraných karet. Úpravy od více takových událostí se sčítají a mohou být aplikovány i na Čínskou kartu.

PŘÍKLAD: USA zahrají v průběhu fáze Vyložení karty č. 31 „Rudé nebezpečí /čistky“. Touto událostí všechny karty SSSR ztrácejí 1 operační bod z jejich operační hodnoty. Nicméně, SSSR zahraje ve fázi Vyložení karty č. 9 „Konflikt v Indočíně“. Tato událost poskytne SSSR bonus +1 k operacím zahraným v subregionu Jihovýchodní Asie. SSSR zvolí jako svůj první tah zahrání Čínské karty. Proto použije všechny operační body v Jihovýchodní Asii. Operační hodnota 5 Čínské karty je upravena kartou událostí č. 9 „Konflikt v Indočíně“, která dává SSSR 6 operačních bodů. Nicméně USA vyložily událost č. 31 „Rudé nebezpečí /čistky“, která nakonec sníží výsledek na 5 operačních bodů.

7.4.1. Efekty událostí upravující operační hodnotu karet jsou vždy směřovány na konkrétního hráče. Upravenou operační hodnotu není možné přenášet na protihráče účinkem převzetí karty z ruky hráče, který je pod vlivem efektu takové události.

PŘÍKLAD: SSSR zahrál kartu č. 51 „Brežněvova doktrína“ jako událost a tím získal +1 k operační hodnotě pro všechny své karty. Jestliže USA vezmou Sovětům z ruky jednu kartu, například zahráním události č. 67 „Prodej obilí Sovětům“, pak USA nemají výhodu bonusu +1 k operační hodnotě získané karty, protože bonus platí pro hráče SSSR, nikoliv pro konkrétní kartu.

7.4.2. Efekt události upravující operační hodnotu platí pro každé následné použití operačních bodů hráčem, který je pod vlivem této události.

PŘÍKLAD 1: SSSR zahraje č. 31 „Rudé nebezpečí /čistky“ proti USA a USA hraje 2bodovou operační kartu jako pokus o převrat. USA si přidají k hodu pouze hodnotu 1 a obdrží tak pouze 1 bod na počítadle požadovaných vojenských operací.

PŘÍKLAD 2: Jestliže SSSR zahraje událost č. 51 „Brežněvova doktrína“ kdykoli dříve během kola, může použít jednobodovou operační kartu ke splnění podmínky před hodem kostkou v důsledku události č. 44 „Past na medvěda“.

PŘÍKLAD 3: Jestliže USA zahraje v předchozím tahu událost č. 25 „Doktrína zadržovaní komunismu“, může následně zahrát událost č. 26 „Vznik CIA“ a použít dva operační body karty.

7.4.3. Jestliže text některé z událostí říká, že hráč může provést operaci - umístit body vlivu, nebo provést pokus o změnu orientace, pak je tato operace provedena stejným způsobem, jako by byla tato karta zahrána na operace s operační hodnotou této karty. Z tohoto důvodu tyto operace podléhají všem omezením podle kapitoly 6.0 těchto pravidel a omezením událostí, které nějakým způsobem limitují umísťování bodů vlivu nebo operační hodnotu karty.

7.5. Operační hodnotu karty na provedení operací lze vždy využít, i když událost podle této karty nelze zahrát s ohledem na situaci ve hře nebo proto, že ji zákazala jiná událost.

7.6. Válečné události: Ve hře je 5 karet s válečnými událostmi - č. 11 „Korejská válka“, č. 13 „Arabsko-izraelská válka“, č. 24 „Indicko-pákistánská válka“, č. 36 „Lokální válka“ a č. 102 „Íránsko-irácká válka“. K zahrání těchto událostí není třeba, aby v útočící nebo napadené zemi byly body vlivu některé ze supervelmocí. V takovém případě není sice v sázce žádný vliv, ale hráč, který válečnou událost zahrál, získá v případě úspěchu události vítězné body a bez ohledu na úspěch získá vždy požadované vojenské operace (8.2.4).

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...