5. Hraní karet

5.1. Karta může být zahrána dvěma způsoby: jako událost nebo jako operace. Na konci kola většinou zůstane hráči v ruce jedna karta. Všechny ostatní jsou během akčních tahů zahrány buď jako operace nebo jako události. Dokud má hráč v ruce karty, nesmí se vzdát svého akčního tahu (nezahrát kartu) a ani nesmí žádnou kartu z ruky odhodit (pokud mu to nenařizuje text zahrané události).

5.2. Událost příslušející soupeři: Jestliže hráč zahraje kartu jako operaci a událost karty přísluší soupeři, událost se provede (a je-li název události označen hvězdičkou, karta je pak po vyřešení události odložena ke kartám odstraněným ze hry).

POZNÁMKA: Jestliže zahrajete kartu jako operaci a událost na kartě přísluší soupeři, efekt události řeší váš soupeř, jako kdyby kartu zahrál sám. Nicméně k vyhodnocení úrovně DEFCON (8.1.3) je považován za hráče na tahu hráč, který tuto kartu zahrál.

  • Hráč na tahu vždy rozhodne, zda se událost vyhodnotí před provedením operace nebo po operaci.
  • Jestliže karta zahraná jako operace spouští soupeřovu událost, ale tato událost nemůže nastat, protože nebyla povolena zahráním dřívější související karty, nebo pokud nebyly splněny všechny podmínky spuštění události, pak tato událost nenastane. V tomto případě karta události označená hvězdičkou není odstraněna ze hry, ale je odložena na odkládací balíček.
  • Jestliže karta zahraná jako operace spouští soupeřovu událost, ale tato událost je zakázána trvalou událostí dříve zahrané karty, pak událost nenastane.
  • Jestliže karta zahraná jako operace spouští soupeřovu událost, ale výsledek události nemá žádný efekt, pak je tato událost považována za zahranou, a jestliže je označena hvězdičkou, je odstraněna ze hry.

Počátek války

PŘÍKLAD 1: SSSR zahraje kartu č. 21 „NATO“ dříve, než byly zahrány karty č. 23 „Marshallův plán“ nebo č. 16 „Vznik Varšavské smlouvy“. SSSR může využít 4 operační body, ale USA nesmí provést událost „NATO“. Navzdory tomu, že je karta označena hvězdičkou, nebude odstraněna ze hry. Odloží se na odkládací balíček, zamíchá se do nového balíčku a může být zahrána později.

PŘÍKLAD 2: USA zahraje kartu č. 13 „Arabsko-izraelská válka“ za 2 operační body. V průběhu předchozího akčního tahu byla zahrána karta č. 65 „Dohody z Camp Davidu“, která zakazuje zahrát kartu „Arabsko-izraelská válka“ jako událost. USA využijí 2 operační body, ale SSSR nesmí provést událost a karta nesmí být vyřazena ze hry

PŘÍKLAD 3: SSSR zahraje kartu č. 78 „Spojenectví pro pokrok“, nicméně USA neovládá klíčovou zemi ani v Jižní, ani ve Střední Americe. Událost je přesto považována za zahranou a karta bude odstraněna ze hry, jakmile SSSR dokončí tah.

PŘÍKLAD 4: SSSR zahraje kartu č. 85 „Hvězdné války“, ale USA nevedou ve vesmírném závodě. Výsledek nemá efekt a karta je odstraněna ze hry.

5.3. Jestliže karta zahraná jako událost vyžaduje odhození nebo zahrání jiné karty určité operační hodnoty, ke splnění požadavku bude vždy stačit karta s vyšší operační hodnotou, než je uvedeno v podmínce.

PŘÍKLAD: Událost č. 42 „Bažina“ vyžaduje, aby USA odhodily kartu o operační hodnotě 2. Jestliže USA odhodí kartu s operační hodnotou 3, požadavek události bude splněn.

5.4. Jestliže událost nutí hráče k odhození karty, událost na odhozené kartě nebude provedena. Toto pravidlo platí také pro bodovací kartu

5.5. V případě konfliktu textu události a psaných pravidel má přednost text události. Jedinou výjimkou je pravidlo 10.1.5 o zákazu držení bodovací karty, které má přednost vždy.

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...