4. Průběh hry

4.1. Studená válka se hraje na 10 kol. Každé kolo odpovídá přibližně třem až pěti rokům historického období studené války.

Během kola je zahráno šest až sedm karet. Na začátku hry dostane každý hráč 8 karet z balíčku karet počátek války. Na začátku 4. kola jsou do dobíracího balíčku přimíchány karty vrchol války a počet rozdávaných karet se zvýší na 9 Na začátku 8. kola se do dobíracího balíčku přimíchají karty závěr války.

4.2. Hráč, jehož akční tah právě probíhá, je označován jako hráč na tahu nebo také aktivní hráč.

4.3. Pokud dojde dobírací balíček, znovu zamíchejte odkládací balíček a vytvořte tak nový dobírací balíček. Nezapomeňte, že karty označené hvězdičkou (*), které jsou zahrány jako událost, jsou odkládány na místo pro odstraněné karty, nejsou přimíchávány do nového dobíracího balíčku a jsou trvale odstraněny ze hry.

4.3.1. Před novým zamícháním odkládacího balíčku, s výjimkou začátku 4 a 8. kola (viz 4.4), rozdejte všechny zbylé karty dobíracího balíčku

4.4. Při přechodu z počátku války na vrchol války (začátek 4. kola) a při přechodu z vrcholu války na závěr války (začátek 8. kola) se do dobíracího balíčku nepřimíchávají odhozené karty z odkládacího balíčku. Místo toho se do dobíracího balíčku přimíchají karty následujícího období studené války (karty vrcholu války respektive karty závěru války). Odhozené karty zůstávají v odkládacím balíčku a přimíchají se až do nového dobíracího balíčku.

4.5. Herní kolo Studené války se skládá z následujících fází:

 • A. Zvýšení úrovně DEFCON
 • B. Rozdání karet
 • C. Vyložení karty
 • D. Akční tahy
 • E. Kontrola stavu vojenských operací
 • F. Odkrytí držených karet (pouze na turnaji)
 • G. Otočení Čínské karty
 • H. Posun ukazatele kola
 • I. Závěrečné bodování (pouze po 10. kole)

A. Úprava úrovně DEFCON: Jestliže je úroveň DEFCON nižší než 5, zvyšte úroveň o jedna (směrem k míru).

B. Rozdání karet: Hráči si rozdají v každém kole tolik karet, aby každý z nich měl na začátku 1. až 3. kola celkem 8 karet a na začátku 4. až 10. kola celkem 9 karet. Čínská karta se do limitu počtu karet v ruce nezapočítává.

C. Vyložení karty: Oba hráči vyberou ze své ruky jednu kartu a položí ji skrytě před sebe. Potom obě karty současně otočí a vzájemně si je ukážou. Tyto karty jsou označovány jako vyložené a efekty jejich událostí se provedou okamžitě po vyložení. (Pokud se jedná o událost označenou hvězdičkou, karta je po vykonání efektu odložena na místo pro odstraněné karty.) O pořadí provedení událostí rozhoduje operační hodnota karty. Vyložená karta s vyšší operační hodnotou má přednost. V případě stejné operační hodnoty provádí událost jako první hráč USA.

 • V této fázi lze vyložit i bodovací karty. Jsou však považovány za karty s nulovou operační hodnotou a jejich efekt se uplatňuje vždy jako druhý v pořadí. Jestliže oba hráči vyloží bodovací kartu, hráč USA provádí bodování jako první.
 • Hráč musí zahrát událost vyložené karty bez ohledu na to, jestli efekt události prospěje jemu nebo soupeři.

POZNÁMKA: Jestliže vyložíte kartu s událostí příslušící soupeři, váš soupeř řeší efekt události, jako kdyby kartu zahrál sám. Nicméně k vyhodnocení úrovně DEFCON (8.1.3) je považován za hráče na tahu hráč, který kartu vyložil.

 • V průběhu této fáze nesmí být hrána Čínská karta.
 • Kromě případu, kdy text události přímo odkazuje na využití operačních bodů, nikdo z hráčů nesmí využít operační hodnotu karty na operace.

D. Akční tahy: Od 1. do 3. kola má hráč v každém kole k dispozici 6 akčních tahů, od 4. do 10. kola 7 akčních tahů. Hráč během jednoho akčního tahu zahraje vždy jednu kartu. První akční tah kola hraje vždy hráč SSSR. Potom zahraje svůj první akční tah hráč USA a hráči se ve svých akčních tazích pravidelně střídají. Všechny akce, které vyžadují zahrání karty, musí být kompletně vyřešeny dříve, než začne zahráním další karty následující akční tah. Hráč, který provádí svůj akční tah, je považován za hráče na tahu (nebo za aktivního hráče).

 • Hráčům většinou po provedení všech akčních tahů zbude v ruce karta. Tato karta je považována za drženou a může být zahrána v některém z dalších kol. Bodovací karty si hráči nikdy nesmí držet (nesmí si je ponechat v ruce do dalšího kola).
 • Pokud hráč nemá v ruce dost karet, aby mohl zahrát všechny své akční tahy, své zbývající akční tahy vynechá, zatímco soupeř dokončí kolo.

E. Kontrola stavu vojenských operací: Oba hráči zkontrolují, nejsou-li penalizováni ztrátou vítězných bodů (VB) za nesplnění celkové hodnoty požadovaných vojenských operací (8.2). Potom jsou ukazatele obou hráčů na počítadle požadovaných vojenských operací vynulovány.

F. Odkrytí držených karet: Během turnajové hry oba hráči odkryjí své držené karty, aby si je mohl soupeř prohlédnout a aby mohl zkontrolovat, zda byly všechny bodovací karty zahrány v průběhu kola. Tento postup vede k menší míře utajení, proto lze tuto fázi při nesoutěžních partiích hry vynechat a důvěřovat soupeři, že hraje poctivě.

G. Otočení Čínské karty: Jestliže byla během kola Čínská karta otočena lícem dolů a nemohla být tudíž zahrána, je v této fázi otočena lícem nahoru a připravena ke hře pro následující kolo.

H. Posun ukazatele kola: Posuňte ukazatel na počítadle herních kol na políčko dalšího kola. Jestliže končí 3. kolo, přimíchejte do dobíracího balíčku karty vrcholu války. Jestliže končí 7. kolo, přimíchejte do dobíracího balíčku karty závěru války.

I. Závěrečné bodování: Na konci 10. kola se provede závěrečné bodování všech regionů (10.3.2).

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...